ลูกค้าอัจฉริยะ

Customer Genius เขียนโดย Peter Fisk เป็นการแนะนำวิธีทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุด วิธีดึงดูดลูกค้าในหนังสือเล่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่ใหม่และทันสมัย โดยแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้คือ การทำธุรกิจจากมุมมองและความคาดหวังของลูกค้า ไม่ใช่จากมุมมองและธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ขององค์กร ก่อนจะเริ่มต้นดำเนินการทำธุรกิจใดๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไร มีความคาดหวัง มีแรงจูงใจเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นถึงค่อยหาวิธีการที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านั้นไปให้ลูกค้าให้ได้ สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คือการมีตัวอย่างมากมายจากบริษัทชั้นนำระดับโลก บริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากจนประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ตัวอย่างเหล่านี้มีถึง 50 บริษัทด้วยกัน อาทิ Amazon, Bayan Tree, Zipcars, Air Asia, Boeing, Disney, Tata, Nintendo Wii, Dove, Harley Davidson และบริษัทชื่อดังอื่นๆ อีกหลากหลายบริษัท ความเป็น ‘อัจฉริยะ’ ของธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอยู่ที่การทำงานจาก ‘มุมมองภายนอกสู่ภายใน’ เพื่อดึงดูดให้บริการ และรักษาลูกค้าที่ดีที่สุด และก้าวไปสู่ความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของธุรกิจ

GBS_insertEmbeddedViewer(“ZVVuCQAAQBAJ”, 500,400);