คนเดินตรอก (พ.1)

หนังสือเล่มแรกของ ดร.โกร่ง จากคอลัมน์ฮิต “คนเดินตรอก” ในประชาชาติธุรกิจ เปิดมุมมองสะท้องวิถีแห่งเอเชีย ย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แฝงเกร็ดประวัติศาสตร์ที่รู้จริง

GBS_insertEmbeddedViewer(“tGRWDwAAQBAJ”, 500,400);