กว่าจะเป็นสตีฟ จ็อบส์ : Becoming Steve Jobs

นำเสนอแง่มุมที่ดีในตัวของสตีฟ จ็อบส์ทั้งด้านความเป็นผู้นำ และความมีน้ำใจ ตีแผ่ช่วงเวลาที่จ็อบส์ออกจากแอปเปิ้ลไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีค่าจนกลับมาพลิกฟื้นแอปเปิ้ลให้ผงาดรุ่งเรืองอีกครั้ง พบเรื่องราวเจาะลึกที่หาอ่านไม่ได้จากเล่มไหนๆ เป็นชีวประวัติที่บริษัทแอปเปิ้ลชื่นชมที่สุด กระทั้งแนะนำให้พนักงานในบริษัทต้องอ่าน

GBS_insertEmbeddedViewer(“jOUhDgAAQBAJ”, 500,400);